Pantalone MX - Strike

codice: Pantalone MX - Strike